חיפוש
newsevent


חדשות

מוצר חדש S-10HC שסתום אוטומטי לספיקות גבוהות במיוחד

S 10HC BLUE

חברת א.ר.י נענתה לפניית המתכננים ופיתחה שסתום אויר מיוחד לקווי הולכת מים וסביבת משאבות העובדים בספיקות גבוהות במיוחד.

השסתום משחרר אויר כלוא במערכות הולכה המתפקדות תחת לחץ ודואג:

  • לפעולה יעילה ומלאה של זרם המים
  • להפחתת מצבים של הפסדי עומד ותופעות הלם
  • להבטחת מדידה מדויקת של השימוש במים
  • למניעת קורוזיה

השסתום האוטומטי מדגם S-10HC במידות "3/4, "1 ,"2 מיוצר עם חיבורי הברגה ואו חיבור אוגן ("2) ומתאים לעבודה בלחץ עד 25 בר, אטימה ב-1 מטר.

 

ניתן להשיגו עשוי יציקת ספרו או פלב"ם.

 

דו"ח פעילות מבטיח התקבל לאחרונה מהתקנות של השסתום החדש בספרד