המלצות לשסתומי אויר
אויר מומס חופשי קיים במערכות להולכת נוזלים.
מקורותיו העיקרים הם:
 1. מילוי לא מושלם של הקו - המשאיר כיסי אויר במקומות גבוהים ובאבזרים שונים.
 2. אויר שהיה מומס בנוזל, משתחרר עקב ירידת לחץ ו/או עליית טמפרטורה.
 3. מערבולות של הנוזל במקומות שאיבתו מכניסות אויר למערכת.
 4. יניקת אויר דרך חורים ואבזרים.
חוסר שליטה באויר הנמצא במערכת נוזלים עלול לגרום לנזקים:
 1. היווצרות תנאי תת לחץ (ואקום) הרסניים.
 2. פגיעה בניקוז יעיל של המערכת.
 3. כיסי אויר במערכת הגורמים:
  להקטנת חתך הזרימה - הפסדי אנרגיה מוגדלים, רעידות במערכת ובמקרים קיצוניים יגרמו להפסקה מוחלטת של הזרימה.
 4. הלמי לחץ גבוה.
 5. הגברת הקורוזיה של חלקי מתכת במערכת ובאבזרים.
 6. פגיעה ביעילות המשאבה.
 7. סיכון בטיחותי במקרה של פיצוץ באנרגיה גבוהה, במקום של ריכוז אויר דחוס.
 8. עיוותים במדידת כמויות הנוזל.
 9. שחיקה מוגברת של חלקים נעים ומדי זרימה.
 10. נזקי מיעור (קויטציה).
קיימים שלושה סוגים עיקריים של שסתומי אויר:
 1. שסתום אויר קינטי, בעל "נחיר גדול", לחץ נמוך.
  ייעוד - שחרור אויר בספיקות גבוהות בזמן מילוי המערכת והכנסת אויר בספיקות גבוהות בזמן ריקונה. שלב זה של הכנסת האויר הוא קריטי לגבי צנרת העלולה לקרוס כאשר נוצר תת לחץ בקו בעת ניקוזו. כמו כן משפיעה כניסת האויר לקו על קצב יציאת הנוזל. לגורם זה ישנה חשיבות רבה כאשר מרוקנים קוי מים ונוזלים אחרים לצורך תחזוקה.
  שסתום זה מתפקד רק כאשר שוררים תנאים אטמוספריים בקו, כלומר הקו אינו תחת לחץ. במהלך זרימת המים כאשר המערכת נמצאת תחת לחץ שסתום זה סגור.
  לחץ המערכת על פני הפתח העליון של השסתום יוצר כח הגדול ממשקל המצוף. לכן, רק כאשר אין לחץ במערכת, המצוף נופל ואויר נכנס.
  שחרור אויר במהירויות גבוהות לא יגרמו לסחיפת המצוף וסגירה מוקדמת של השסתום, רק הגעת הנוזל לשסתום יביא לאטימתו. 
 2. שסתום אויר אוטומטי בעל "נחיר קטן" - "לחץ גבוה".
  ייעוד - שחרור אויר כלוא המצטבר במערכת תחת לחץ.
  בנקודות גובה במערכת (פסגות) נוצרים כיסי אויר. בנקודות אלה יש להתקין שסתומי אויר אוטומטיים. האויר עולה לחלק העליון של השסתום תוך תפיסת מקום הנוזל. כשהמצוף יורד, נפתח הנחיר והאויר הכלוא משתחרר.
  הנוזל שב וממלא את מקומו של האויר המשתחרר ומרים את המצוף למצב אטימה. 
 3. שסתום אויר משולב (כפול) כולל את השסתום הקינטי והאוטומטי ביחידה אחת.
  ייעוד - שחרור אויר בספיקות גבוהות בזמן מילוי המערכת, הכנסת אויר בספיקות גבוהות כאשר המערכת מתנקזת ושחרור אויר כלוא המצטבר במערכת תחת לחץ.

לצפיה בדף המידע

 לצפיה באנימציות

 

רשימת שסתומים:

 

[חזרה לראש העמוד]

 

Go Back  Print  Send Page


Powered by e-web