דף הבית >> אנימציות
 

 רשימת האנימציות:

 המחשה לנחיצות התקנת שסתומי האויר
  סיפורה של בועת אויר
  הצורך בשסתום אויר בעת מילוי הקו
  הצורך בשסתום אויר בעת ריקון הקו
  הצורך בשסתום אויר במערכת הולכה בלחץ
  הצורך בשסתום אויר באירועי הפרדה / נתק עמוד המים
  המחשת פעולת שסתומי האויר

שסתום אויר משולב לביוב‮ "‬סער‮" דגם 020-D

שסתום אויר משולב‮ "‬ברק" דגם D-040-C ,D-040
שסתום אויר משולב לספיקות גבוהות‮, ‬משכך הלם
דגם D-062 HF NS ,D-060-C HF NS, D-060 HF NS
שסתום אויר דינמי דגם D-070
שסתום אויר אוטומטי‮ "‬שגב‮" ‬ דגם S-050-C ,S-052 ,S-050

 המחשת פעולת שסתומים אל חוזרים
  אל חוזר פתח עליון לביוב ושפכים דגם NR-040

 המחשת פעולת ה- UFR – מפחית ספיקה בלתי נמדדת
  מפחית ספיקה לא נמדדת UFR


Powered by e-web